Assignment

અગત્યની સુચના


 1. Select Year માં 2020 સિલેક્ટ કરી Select Course માંથી આપના વિષયોના સ્વાધ્યાયકાર્ય ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
 2. ઓગસ્ટ-2017 પહેલા પ્રવેશ લેનાર વિદ્યાર્થીઓ એ 100 માર્કસના સ્વાધ્યાય કાર્ય લખીને જમા કરાવવા.
 3. અભ્યાસ કેન્દ્રો / પ્રાદેશિક કેન્દ્રો માટે અગત્યની સુચનાbaou_new

  વિષય : અસાઇનમેન્ટ ના માર્ક્સ સત્વરે અપલોડ કરવા બાબત

 4. ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે જણાવવાનું કે આગામી પદવીદાન સમારોહ ૨૦૨૪નું આયોજન ટૂંક સમયમાં થનાર હોઈ, સત્ર ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩ અને ઓગસ્ટ-૨૦૨૩માં અંતિમ વર્ષ/સેમેસ્ટર ના અસાઇમેન્ટના માર્ક્સ અસાઇનમેન્ટ પોર્ટલ પર ૨૫/૨/૨૦૨૪ સુધીમાં અપલોડ કરવાના બાકી હોય તો સત્વરે અપલોડ કરવા વિનંતી જેથી કોઈ વિદ્યાર્થી પદવીદાન સમારંભથી વંચિત ન રહી જાય.
 5. Assignment જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૯/૦૨/૨૦૨૪ થી બદલી ને ૩૦/૦૪/૨૦૨૪ કરવામાં આવેલ છે. માટે વિદ્યાર્થી ૩૦ અપ્રિલ ૨૦૨૪ સુધી assignment લખી અને તેમના કેન્દ્ર પર જમા કરાવી શકે છે.
 6. How to download ASSIGNMENT 
 7. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા લખવામાં આવેલ એસાઈન્મેન્ટ જમા કરાવવા માટેનું ફોર્મેટ
 8. E-Assignment (Download Assignment PDF | Share Assignment PDF)
 9. FAQ related to assignment

Clear Filter

Announcements

Important Dates

Quick Links